عجب
سلام منم مونتاژ کردم ولی تو کریستال مونده ام پیدا نمیشه ۱مکا هرتز
پس تلاش بی نتیجه هست

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

داداش یه مدار خوب و قابل قبول تا برد چهار متر دارید...