سلام
برای طراحی مدارم به led و مقاومت ۱.۴ وات نیاز داشتم که متوجه مشکل عجیبی شدم!
هیچ مقاومتی نبود توی قسمت قطعات !
مقاومت های smd هستن اما dip نیست!
نیاز به led هم داشتم که متوجه شدم اونم نیس!...