آی سی هست که مثل یو پی اس عمل کنه؟
مثلا در وجود برق ورودی اولا خروجی رو با ورودی تغذیه کنه و اینکه باطری ها رو اگر شارژ ندازن ولتاژ شارژ به و اگر شارژ هستن ولتاژ در حالت آماده بده و وقتی ورودی قطع...