سلام
یه سری باطری NIMH دارم که با MAX 712شارژ میکنم میخواهم در زمان شارژباطری ها از خروجی باطری استفاده نشود و مدارم با تغذیه خارجی روشن شود.و در زمانی که تغذیه خارجی نیست از باطری استفاده شود.
با...