سلام. امیدوارم یکی باشه جواب مارو بده. دوستان میشه این پیزو رو با ترانزیستور و مبکرو راه اناخت؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

سلام. امیدوارم یکی باشه جواب مارو بده. دوستان میشه این...