سلام
من مي خوام يک سلونوئيد درست کنم که بتونه 30کیلوگرم را در 10 سانتیمتر جابه جاکند ممنون می شوم راهنمای کنید