آقا ما ثبت نام هم کردیم عکسها نیست! یه توضیح کاملتری اگر میشه بدید، که چطوری میشه polygon را محدود کرد مثلا توی فاصله بین پدهای ای سی پلی گان نریزه، چجوری باید rule تعیین کرد که بین پدهای قطعات پلی...