با کمال تشکر فراوان از لینکهای گزاشته شده در صورت امکان احتیاج فوری به سرویس منوال دستگاه پرینتر EPSON Stylus Photo 1410 or 1400 or R1800 دارم .
سپاس گزارم .

ک . ن