یکی از بچه ها قبلا دانلود کرده بود و پلود کرده بود
تو همین انجمن لینکش رو گذاشته بود
بگردید ، اگر پیدا نکردید ، بگید براتون پیداش کنم .