اینم از پروتئوس 8 بدون مشکل کرک. دیگه نرم افزار بسته نمیشه وسط کار و ذخیره هم میشه فایلاتون
موفق باشید
دانلود Proteus v8.1 SP1 بدون مشکل کرک