نسخه 8 و 8.1 پروتئوس وقتي باز ميشه سي پي هاي غير از Core I رو به شدت درگير ميكنه بالاي 90%

كسي راه حلي داره ؟
در ضمن به صورت حرفه اي كسي با اين نسخه هاي جديد كار كرده ؟
مزيتش چيه