سلام
چطوری میشه با این ا ی سی به صورت 6 بیتی کار کرد؟