سلام شما دیتا شیت ماژول و خوندید؟
عزیز شما استارت بزن کارت و بعد بگو مشکلتو دوستان پاسخ میدن اینجوری که نمیشه شما بگی فلان چی میخوام و پاسخ بگیری پروژه تو ببند تست کن نشد بگو من خودم شخصا آموزش...