دوستانی که مشکل راه اندازی سنسور aht10 و aht20 دارند توجه کنن.
برید به سایت آرتا میکرو یا پیج اینستاگرامی آرتا میکرو به نشانی artamicro و پروژه ساخت دستگاه جوجه کشی رو ببینید در این پروژه کابخانه...