من هیچ مزیتی نسبت به ورژن 7.10 در این ورژن ندیدم ، همش زرتی می پره بیرون اررور میده و جز اذیت کردن هیچ هنری نداره ، با اینکه ده بار کرکش کردم و هر کاری که میتونستم برای سر به راه کردنش ، بکنم ، کردم...