سلام
دوست عزیز من با این مدل vid29-05 روی تریل روان مشکل دارم
دور موتور برای خودش بازی میکنه و اصلاً کاری به دور موتور اصلی نداره
حتی توی حالت تست اولیه که سوییچ باز میکنی و عقربه یکبار باید تا...