آقایون از اول تا آخر تاپیک را خوندم، والا عنوان تاپیک
تعمیر و عیب یابی قدم به قدم پاور !هستش ولی هیچ قدم به قدمی در این تاپیک نیست، همه اومد سوال پرسیدن!!!!
والا هیچ کی نیست در مورد پاور تجربه...