سلام
نه شما مقدار خازن رو نباید تغییر بدید ولی میتونید ولتاژ بالاتر استفاده کنید.
به مدل خازن دقت کنید که خازن اگر جامد باشه با الکترولیت معمولی عوض نکنید.
و البته به ESR هم دقت کنید. شاید حتی...