درود بر شما دوستان عزیز،
در لینک زیر، مداری وجود دارد (مدار دوم با پس زمینه سیاه رنگ) که این مدار قسمتی از یک مدار پل H هست که ورودیها تا جایی که در شکل بنظر میرسه و طبق توضیح نویسنده توسط یک میکرو...