سلام شما به 4 تا موتور کورلس یا براش یه دونه مین برد و رادیو کنترل باطری و ملخ و فریم نیاز دارید اگه مایل باشید من همهی این وسایلا دارم و میتونم در ساختش به شما کمک کنم