با سلام خدمت دوستان

منم ی دونه NOKIA1110 رو که پروتکل F-bus (یا شایدمM-bus) رو ساپورت میکنه با کلی بد بختی به میکرو وصل کردم با کلی کلنجار رفتن فقط ی عکی ماشین(که فک کنم ژیان باشه) رو رو LCD نشون...