سلام
من مشغول انجام پروژهاي هستم که قسمتيش مدار sim900 رو با max232 به کامپيوتر متصل ميکنه. يک max 232 داشتم که قبلا باهاش کار ميکردم که فکر ميکنم چون قبلا داشتم تستش ميکردم با يک ميکروکنترلر يکي دو...