با سلام
من هم از این مبدل استفاده کردم و وقتی از شون استفاد میکنی دیگه نیازی به max 232نیست. خروجی این مبدلها بصورت ttlهست امیدوارم واسه شما هم همینور باشه.