سلام از فلک متر توربینی استفاده کنید خروجی سیگنال میده و سرعت عبور سیال رو هم میتونی داشته باشی