سلام
داره میگه GPIO_Init و GPIO_WriteReverse تعریف نشدن. احتمالا یا هدرهای لازم رو به برنامه اضافه نکردید، یا اصلا همچین چیزهایی وجود ندارن و دارید اشتباه میکنید!