سلام.
نه تنها Spartan و Virtex در کدنویسی فرقی ندارن حتی Altera و Xilinx هم فرقی ندارن. البته در استفاده از IP Core ها باید دقت کنی که در قطعه انتخاب شده ممکنه بعضی core ها پشتیبانی بشه که در بعضی...