سلام

دوستان لطفا هرکی تونسته با این مازول RFID - RC522کار کنه اینجا برنامشو بزاره همه کارشون لنگه :agree: