سلام
آقا خانوم من نمیدونم چرا وقتی 2 و 5 برد رو ست میکنم و بعد میزنم به یو اس بی لپ...