سلام.پورت usb درحالت استاندارد برای استفاده به*عنوان شارژر باید پایه*های داده*اش با امپدانس...