سلام دوستان من یک مدار طراحی کردم برای ساخت جریان 1 میلی آمپر ثابت. تا حدودی هم درست...