من یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 400 تا یک کیلو هرتز و با دامنه قابل تغییر از 5 تا 45 ولت احتیاج...