سلام خدمت دوستان.
من برای ساخت یک ربات کوچک (8x6) نیازمند موتور گیربکس کوچیک هستم که...