سلام
آقا کسی JTAG 1149.1 ieee رو داره بزاره.
باتشکر