این نرم افزار اولین برنامه طراحی شده بصورت آنلاین در سایت ما است. و امیدوارم که در آینده نرم افزارهای کاملتری که بر طرف کننده نیازهای شما باشد را با توجه به نظر و خواست شما طراحی کنم. در صورتیکه شما پیشنهاد و یا مشکلی در این برنامه ماشین حساب LED مشاهده نمودید از طریق همین بخش میتوانید با ما در میان بگذارید. البته در صورتیکه به نرم افزار خاصی در این رابطه نیازمند هستید، در بخش نرم افزارهای آنلاین مطرح سازید.

اما در رابطه با معرفی نرم افزار آنلاین ماشین حساب آنلاین LED باید عرض شود که :
ماشين حساب آنلاين مدارات سري و موازي LED به شما در طراحي مدارات داراي LED کمک ميکند. اين ماشين حساب آنلاين براي مدارات تک LED بسيار بزرگ است اما براي مداراتي که داراي تعداد زيادي LED باشند اين جادوگر به شما در چيدمان LED ها بصورت سري يا ترکيبي از سري و موازي به شما کمک ميکند. همچنين اين ماشين حساب آنلاين مقادير جريان عبوري از مدار و توان مصرفي کل مدار و مقدار مقاومت مناسب را مطابق با استاندارد E12 محاسبه ميکند.

این برنامه سه فرمت مختلف را برای نمایش نتایج خود ساپورت میکند که عبارتند از : اسکی - شماتیک - دیاگرام سیم بندی.
همچنین مقدار مقاومت را بصورت کدهای رنگی به شما نشان میدهد. در زیر نمونه ای از خروجی این برنامه که بصورت اسکی میباشد نشان داده شده است :

اعلام:


راه حل 1

+----|>|----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 56 ohms : 56 Ω , 24.696 mW سبز, آبي, سياه
+----|>|----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 56 ohms : 56 Ω , 24.696 mW سبز, آبي, سياه
+----|>|----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 56 ohms : 56 Ω , 24.696 mW سبز, آبي, سياه
+----|>|------------------------/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي

توان مصرفي مقاومتها 321.048 ميلي وات است.
توان مصرفي ديودها 0.819 ميلي وات است.
توان مصرفي کل مدار 321.867 ميلي وات است.
مدار فوق 84 ميلي آمپر جريان مصرف ميکند.


--------------------------------------------------------------------------------

راه حل 2

+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 220 ohms : 220 Ω , 97.02 mW قرمز, قرمز, قهوه اي
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 220 ohms : 220 Ω , 97.02 mW قرمز, قرمز, قهوه اي
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 220 ohms : 220 Ω , 97.02 mW قرمز, قرمز, قهوه اي
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 220 ohms : 220 Ω , 97.02 mW قرمز, قرمز, قهوه اي
+----|>|-----------------/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي

توان مصرفي مقاومتها 635.04 ميلي وات است.
توان مصرفي ديودها 0.819 ميلي وات است.
توان مصرفي کل مدار 635.859 ميلي وات است.
مدار فوق 105 ميلي آمپر جريان مصرف ميکند.


--------------------------------------------------------------------------------

راه حل 3

+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 390 ohms : 390 Ω , 171.99 mW نارنحي, سفيد, قهوه اي
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 390 ohms : 390 Ω , 171.99 mW نارنحي, سفيد, قهوه اي
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 390 ohms : 390 Ω , 171.99 mW نارنحي, سفيد, قهوه اي
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 390 ohms : 390 Ω , 171.99 mW نارنحي, سفيد, قهوه اي
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 390 ohms : 390 Ω , 171.99 mW نارنحي, سفيد, قهوه اي
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 390 ohms : 390 Ω , 171.99 mW نارنحي, سفيد, قهوه اي
+----|>|----------/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي

توان مصرفي مقاومتها 1278.9 ميلي وات است.
توان مصرفي ديودها 0.819 ميلي وات است.
توان مصرفي کل مدار 1279.719 ميلي وات است.
مدار فوق 147 ميلي آمپر جريان مصرف ميکند.


--------------------------------------------------------------------------------

راه حل 4

+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي
+----|>|---/\/\/----+ R = 560 ohms : 560 Ω , 246.96 mW سبز, آبي, قهوه اي

توان مصرفي مقاومتها 3210.48 ميلي وات است.
توان مصرفي ديودها 0.819 ميلي وات است.
توان مصرفي کل مدار 3211.299 ميلي وات است.
مدار فوق 273 ميلي آمپر جريان مصرف ميکند.همانطور که مشاهده میکنید این برنامه روشهای گوناگونی را برای هر مدار ارائه داده و مشخصات هریک را جداگانه بیان میکند. همچنین بسته به نیاز مدار در ولتاژهای بیش از 48 ولت پیشنهاد قرار دادن فیوز را داده و در صورت دادن اطلاعات نادرست به شما اخطار میدهد.

امیدوارم که این برنامه و سایر برنامه هایی که در آینده اضافه خواهند شد بتوانند مشکلات شما را مرتفع کنند.