سلام دوستان
من يك پروژه دارم كه بايد ميدانآ*هاي الكتريكي(نه ميدان مغتاطيسي) اطرافمون رو اندازه گيريآ*كنه تقريبا همون الكتروسكوپ هاي قديمي ولي به صورت دجيتالي حالا اگه دوستان سنسور اماده اي رو ميآ*شناسن راهنمايي كنن. ممنون