با سلام
براي دانلود فايل هاي “s2p.” به مشكل برخوردم.اگر ميشه آدرس سايتي كه بشه از آنجا ،اين طور فايل ها را دانلود كرد در اختيار من قرار بدهيد.
متشكرم