من يك تحقيق در مورد فيلتر هاي كوارتز در موبايل و نحوه عملكرد انها دارم كسي خواهش ميكنم كه كمكم كنيد.با تشكر