سلام به همگی
من یک نمودار دارم می خوام معادله ش رو بدست بیارم، خطی هم نیست،فکر کنم لگاریتمی باشه،نمی دونم
چه جوری می تونم از office استفاده کنم و نمودار رد رسم کنم تا معادله ش رو بهم بده؟
راه دیگه ای سراغ دارین؟