سلام
من برای آزمون کارشناسی ارشد مکاترونیک نیاز به کتاب برای فورترن دارم توسیه می کنید
چی بخونم