کتابی در مورد Labview :
http://rapidshare.com/files/231732072/La.Vie.rar