اگه کسی منبعی در مورد ضبط صدای سه بعدی سراغ داره لطفا کمکم کنه
هفته ای بعد یه کنفرانس 15نمرهای دارم. البته خواهشاَ :nerd: