یک ربات آماده :به نظرتون برق مورد نیاز این روبات با چه باطری هایی تامین میشه؟

http://www.robotshop.ca/coroware-cb-dl-corobot.html