سلام دوستان
لطفا در صورت امكان اطلاعاتي در زمينه ميكرو روباتهاي مورد استفاده در جراحي به صورت مقاله يا سايت مرتبط يا
كتاب را به من معرفي كنيد
با تشكر :cry2: