چرا وقتی می خواهم بصورت آفلاین صفحاتی را که قبلا باز کرده ام ببینم سایت ها بصورت سنگی دیده می شوند و امکان باز کردن آنها وجود ندارد(در IE8 )
تیک WORK OFF LINE هم زده شده