لطفا" یک معادله pde در برنامه matlab بنویسید.معادلش فرقی نمی کنه چی باشه.ممنون.