جزوه ي اصول سر پرستي

آموزشكده ي فني شماره 1 تبريز
مدرس: استاد عابديني

سر فصل ها:
مفهوم سرپرست و سرپرستي
مديريت زمان و بهره وري
اصول ايجاد رابطه ي خوب با ديگران
رفتار رهبر
آموزش و ضرورت آن در سازمان
شرايط محيط كار
ايمني و بهداشت كار
طرح ريزي كار
بهبود روش كار

جزوه بصورت پاورپوينت بوده و داراي كيفيت بسيار عالي مي باشد.

لینک دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=651