سلام به دوستان
من میخواستم با هر پایه mega16 ده LED را که به صورت متوالی به هم متصل شده اند را کنترل کنم اما از اتصال مستقیم نتیجه نگرفتم
فکر کنم هر پایه میکرو جریان لازم را نمیکشد
برای این کار بعضی ها گفتند از رله 5 ولت استفاده کن ولی با استفاده از رله سرعت پایین می آید بعضی دیگر گفتند میتوانی از پ امپ استفاده کنی
ولی متاسفانه نمیدانم پ امپ چیست و چه کاری انجام میدهد
اگر میشود راهنماییم کنید
باتشکر