مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتدو مهندس آمریکایی با هدف تحقق ساخت ربات های آینده سه قانون مشهور رباتیک آیزاک آسیموف را به شکلی مدرن و امروزی تشریح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیزاک آسیموف در داستانهای علمی تخیلی خود سه قانون مسئولیت رباتیک را شرح داده است. اکنون دیوید وودز پرفوسور مهندسی سیستمهای یکپارچه دانشگاه ایالت اوهایو و راین مورفی از دانشگاه A&M تگزاس در تازه ترین شماره مجله علمی IEEE Intelligent Systems این قوانین را به شیوه ای تغییر داده اند که می توانند در توسعه هوش مصنوعی و نسلهای آینده رباتها مورد ملاحظه قرار گیرند.

دیوید وودز در این خصوص توضیح داد: "دیدگاه فرهنگی ما از رباتها همیشه آنها را به صورت "ابر- ربات های ضد انسان" مد نظر قرار می دهد. به علاوه اعتقاد بر این است که رباتها می توانند به موجوداتی بهتر از انسان تبدیل شوند به طوری که برای مثال خطاهای آنها باید بسیار کمتر از خطاهای انسانی باشد. ما در به روز سازی قوانین آسیموف قصد داریم تصویری را که از رباتها وجود دارد به روشی واقعی تر بررسی کنیم."

سه قانون اصلی آیزاک آسیموف در دستور العمل رباتیک وی به شرح زیر است:

- یک ربات نه می تواند باعث شود که به انسان آسیب برسد و نه می تواند اجازه دهد که یک انسان مورد آسیب قرار گیرد.
- یک ربات باید از فرامین انسان اطاعت کند مشروط براینکه این فرامین قانون اول را نقض نکنند.
- یک ربات باید از وجود خود محافظت کند مشروط بر اینکه این دفاع از خود تضادی با قوانین اول و دوم نداشته باشد.

قوانین پیشنهادی وودز و مورفی به شرح زیر است:

- یک انسان نمی تواند از یک ربات استفاده کند بدون اینکه سیستم کار انسان- ربات به بالاترین سطوح قانونی و حرفه ای امنیتی و اخلاقی خود برسد.
- یک ربات باید به انسانها به روشی مقتضی با نقش آنها پاسخ دهد.
- یک ربات باید مجهز به قدرت خودمختاری کافی برای محافظت از وجود خود باشد به شرطی که این حفاظت یک انتقال تدریجی کنترل را ارائه کند که در تضاد با قوانین اول و دوم نباشد.


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت