این مقاله در مورد ترانسفورماتورهای hts و همچنین بازده و مزیت آنها به بحث پرداخته است.
مقاله به صورت فارسی & word می باشد.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت