سلام دوستان:
من دچار یک مشکل شدم که هر چی فکر می کنم به نتیجه ای نمی رسم.
اگر اشتباه نکنم در درس بررسی هر وقت می خواستیم ماتریس امپدانس شبکه را تشکیل بدهیم از دیاگرام تک خطی استفاده می کردیم .یعنی امپدانس هایی که محاسبه می کردیم همگی تکفاز بودند .حالا من می خواهم برای سیستم 34 شینه IEEE ماتریس امپدانس شبکه بنویسم .اطلاعاتی که دارم ماتریس امپدانس واحد طول سه فازه خطهای موجود در شبکه است که عناصر غیر قطر آن هم مقدار دارد یعنی امپدانس متقابل بین فازها غیر صفر است ....لطفاً یکی به من بگه برا این شبکه چطوری ماتریس امپدانس تشکیل بدهم...در ضمن اگر کسی فایل آماده این سیستم را در مطلب داره لطفاً بفرسته ...
خواهش می کنم فوری جواب بدید !!! :sad:
با تشکر